• Σχολή Οδηγών
    I LOVE DRIVING


    Η Σχολή Οδηγών I LOVE DRIVING ιδρύθηκε το 2000 στη Λευκωσία, με το όραμα να επιτύχει την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών τόσο από πλευράς θεωρητικής κατάρτισης, όσο και από πλευράς τεχνικής οδήγησης.
  • 1

H Σχολή μας διαθέτει αδειούχους και εγκεκριμένους από την κυβέρνηση εκπαιδευτές οδηγών, που έχουν σαν φιλοσοφία οι νέοι οδηγοί, να αποκτούν διπλώμα, αλλά και ένα υψηλό επιπεδο γνώσεων το οποίο να μεταφράζεται σε άριστη και ασφαλή οδική συμπεριφορά. Για την επίτευξη αυτού του στόχου δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην σωστή εκμάθηση και κατανόηση του χειρισμού του κάθε οχήματος από τον υποψήφιο, καθώς και η γνώση της οδήγησής του, κάτω από διάφορες συνθήκες κυκλοφορίας (αστική περιοχή, κύριοι δρόμοι προτεραιότητας, λεωφόροι, ισόπεδοι - ανισόπεδοι κόμβοι, μέρα - νύκτα) και όχι μόνο στην συνήθη εκπαίδευση, στην περιοχή που γίνονται οι εξετάσεις. 


Η σχολή μας διαθέτει οχημάτα όλων των κατηγοριών όπως επιβατικά, μοτοσικλέτες, φορτηγά, λεωφορεία και τρέΪλερ.

Ο στόχος μας είναι η συμμετοχή στη δημιουργία ενός ασφαλούς οδηγητικού περιβάλλοντος από την πλευρά του οδηγού. Το κίνητρο μας είναι η ανησυχία αλλά και το ενδιαφέρον μας για το χαμηλό επίπεδο Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής στην χώρα μας. Ο άξονας δράσης μας είναι η πεποίθησή ότι έχουμε και εμείς το δικαίωμα να κυκλοφορούμε σε ένα ασφαλές οδικό περιβάλλον. Την προσπάθειά μας νοηματοδοτεί αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως έλλειψη Κυκλοφοριακής κουλτούρας και πολιτικών προτάσεων, έλλειψη που δημιουργεί την ανάγκη της συστράτευσης όλων όσοι ασχολούνται με την οδική ασφάλεια, για τη εξασφάλιση μιας καλύτερης ελληνικής οδικής Παιδείας.

Πρωταρχική επιδίωξή μας είναι να βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους μαθητές και πελάτες μας και να αναπτύσσουμε λύσεις που καλύπτουν απόλυτα κάθε τους ανάγκη για ασφαλή κυκλοφορία. Γι’ αυτόν το λόγο φροντίζουμε να επενδύουμε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, καθώς και να αναπτύσσουμε ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις, που απευθύνονται τόσο σε υποψηφίους όσο και σε τακτικούς οδηγούς. Η πολυετής εμπειρεία μας και η κατάλληλη μεθοδολογία θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, εγγυώνται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εκπαιδεύουμε Σωστά, Αποτελεσματικά, και Γρήγορα!!!