Δοκίμασε τις γνώσεις σου σε ότι αφορά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τοποθετώντας το ποντίκι πάνω σε κάθε σήμα

roundabout with two entries
roundabout with two entries 2
roundabout with three entries
roundabout with three entries b
roundabout2
roundabout3
roundabout21
roundabout5
roundabout6
roundabout4